NTP 2019/2020


A Széchenyi István Szakkollégium számos kurzust és programot tudott megvalósítani a 2019/2020-as tanévben a Nemzeti Tehetség Program pályázatából. Az alábbiakban a pályázat keretében megvalósított tevékenységeinket gyűjtöttük össze.

Kurzusok

A Nyerges Gábor Ádám által tartott “Kortárs líra” című kurzus elsődleges célja az volt, hogy a hallgatók hasznos alapismereteket nyerjenek a kortárs magyar irodalomról, melyeket hasznosítva közelebb kerülhetnek a témához, egyszersmind fejlesztve is műértelmezői készségeiket. A kurzus másik célkitűzése volt, hogy a hallgatók valamilyen átfogó képet kapjanak a közéleti diskurzusok megjelenéséről a kortárs versirodalomban, az egyes tendenciáiról, valamint néhány meghatározó életműről, műhelyéről, folyóiratáról és könyvkiadóról. A kurzusra készült beszámolók innen érhetőek el, fényképek pedig itt találhatók a kurzusról.
Lautner Péter, filozófiatörténész “Platón államfelfogásai és lélekelmélete” című kurzusán Platón: Az Állam című művének politikaelméletét a főbb a lélekelmélet kiterjesztéseként értelmezték. Az Állam politikaelmélete a főbb pontokon a lélekelmélet kiterjesztésének tekinthető: az igazságos állam alapszerkezete analóg az igazságos lélek szerkezetével. Az igazságos állam a polgárok lelki minősége miatt igazságos, romlási fázisai a polgárok (elsősorban a vezetők) lelkében bekövetkezett változásoknak tulajdoníthatók. Ebből adódóan az intézmények szerepe lényegtelen – Platón nem foglalkozik velük. Ezzel szemben a Törvények részletesen szól az (újra csak optimális) állam intézményeiről. A kurzustagok ilyen és ezekhez kapcsolódó témákat jártak körül. A kurzusra készült beszámolók innen érhetőek el, fényképek pedig itt találhatók a kurzusról.
Lányi András író, filozófus, egyetemi oktató “Politikai ökológia” című kurzusa 2019 őszén valósult meg a szakkollégiumi tagok számára. A környezetszociológiai, politikaelméleti és politikai filozófiai témákat felölelő kurzus keretében a kurzus résztvevői nyomon követték az ökológiai diskurzus útját a környezetvédelemtől az ökopolitikáig. Tanulmányozták a helyi és globális környezeti konfliktusok kialakulását, társadalmi mechanizmusait és az értelmezési kereteket. Megvizsgálták a globalizáció alapvető folyamatait és ezek környezeti összefüggéseit. Kísérletet tették az ökológiai politika álláspontjának helyét a modern politikai filozófia irányzatai között. Bepillantást nyerhettek a fenntartható társadalom és gazdaság elméleteibe és a megvalósításukra törekvő társadalmi kísérletek világába. A kurzusra készült beszámolók innen érhetőek el, fényképek pedig itt találhatók a kurzusról.
Fülöp András “Bevezetés a Python programozási nyelvbe” című kurzusának teljesítése során a résztvevők elsajátíthatták a Python programozási nyelv alapvető elemeit, az adatbáziskezelés alapjait, valamint a Python nyelv néhány hasznos moduljának használatát. A kurzus során megtanulták weblapok tartalmának automatizált feldolgozását, különböző adatforrásokból származó adatok manipulálását, illetve komplex feladatokat végző programok írását. Végül a hiányzó ismeretek önálló elsajátítására is alkalmassá váltak. A kurzusra készült beszámolók innen érhetőek el, fényképek pedig itt találhatók a kurzusról.

Adó 1%


Ha tetszik Neked, amit csinálunk, akkor támogathatod szakkollégiumunk működését adód 1 százalékával!

A Széchenyi István Szakkollégium Alapítvány adószáma:

19011802-2-43